Animezup - forum manga si anime

Versiunea completă: Concursul national de proza Mihail Sadoveanu
Momentan vizualizezi versiunea simplificată a conținutului publicat. Vizualizează versiunea completă a acestuia.
REGULAMENTUL CONCURSULUI


Concursul Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu”, ediţia I, Iaşi, 6-7 noiembrie 2010, se desfăşoară în conformitate cu regulamentele Uniunii Scriitorilor din România şi este organizat de Muzeul Literaturii Române Iaşi, Societatea Culturală „Junimea `90” şi Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iaşi, în parteneriat cu instituţii publice şi de cultură. Concursul îşi propune descoperirea şi sprijinirea tinerilor prozatori de limbă română, din ţară şi străinătate, şi promovarea lor în lumea literară contemporană, după aprecierea unui juriu format din personalităţi ale literelor româneşti.

1. La concurs pot participa autori de până la 40 de ani, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor şi nu au debutat editorial.

2. Participanţii vor trimite cel mult 3 (trei) lucrări în proză, dactilografiate la 1,5 rânduri, de cel mult 10 pagini format A4, semnate cu motto şi fără alte precizări privind persoana.

3. Sunt acceptate în concurs lucrări nepublicate si nepremiate la alte concursuri literare.

4. Lucrările, dactilografiate în trei (3) exemplare, vor fi trimise pe adresa: Muzeul Literaturii Române Iaşi, str. V. Pogor nr. 4, cod. 700110, Iaşi, tel. 0747.499.400 , cu menţiunea Pentru Concursul Mihail Sadoveanu.

5. Lucrările se trimit pâna la data de 15 octombrie 2010 (data poştei). Ele vor purta în loc de semnătura un motto ales de autor. În coletul poştal va fi introdus un plic închis (având acelaşi motto), care va conţine numele şi prenumele autorului, locul şi data naşterii, o copie după cartea de identitate, studii, activitate literară, adresa completă, numărul de telefon şi adresa electronica (dacă există).

6. Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul concursului.

7. Lucrările premiate vor fi publicate, cu acceptul autorului, în antologia Concursului Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu”, Iasi, ediţia I, 2010.

8. Lucrările care nu respectă condiţiile de mai sus nu vor fi înscrise în concurs.

9. Lucrările vor fi jurizate de un juriu alcătuit din scriitori şi critici de prestigiu din ţară. Premiile vor fi anunţate pe data de 31 octombrie 2010.

10. In cadrul manifestarilor „Sadoveniana”, din 6-7 noiembrie 2010, care vor avea loc la Muzeul „Mihail SADOVEANU”, organizatorii vor oferi următoarele premii:

* Marele premiu „Mihail Sadoveanu” şi Premiul Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iaşi;
* Premiul I şi premiul revistelor „Dacia literară” si „Feed back” ;
* Premiul al II-lea şi premiul revistelor „Convorbiri literare” si Hyperion”;
* Premiul al III-lea şi premiul revistelor „Conta” si „Cronica”.

• Pentru detalii şi informaţii:

Liviu APETROAIE (muzeograf, membru al USR).
Tel. 0751.694.549; e-mail: liviu.apetroaie@gmail.com